Informatie zazen meditatiegroep

 

Lokatie: Stiltecentrum van de St. Willibrordsabdij Slangenburg
contactadres en inlichtingen:

 

Teksten die gebruikt zijn bij het thuiszitten

  1 Het heeft geen zin
  1a Het heeft geen zin, met toelichting
  2 Het lijden omarmen
  3 Lied van Tilopa
  4 Tekst uit de Bhaddakaratta
  5 mediteren Lao Zi hfdst 10