Informatie zazen meditatiegroep

 


Tijdens de beperkingen door de corona-maatregelen komt de groep niet bij elkaar in de abdij. Iedereen zit thuis en kan via de whatsapp groep aangeven of hij/zij thuis mee mediteert op de vaste dagen en tijden.

 

Teksten door mij verzameld voor gebruik tijdens het thuiszitten ex

  1 Het heeft geen zin, met toelichting
  2 Het lijden omarmen
  3 Lied van Tilopa
  4 Tekst uit de Bhaddakaratta
  5 mediteren Lao Zi hfdst 10
  5a Mediteren Lao Zi + uitleg en commentaar
  6 Zitten en vergeten
  7 Dood de Boeddha
  8 Vragen
  9 Boeddha-natuur? nav interview met Ramsey Nasr
  10 Stonehouse 157